Zamierzają Państwo rozpocząć działalność gospodarczą lub nawiązać współpracę gospodarczą z partnerami
w Niemczech lub w Polsce?

Być może rozczarował Państwa dotychczasowy partner lub kontrahent, a teraz zamierzają Państwo dochodzić swoich roszczeń?

Tego rodzaju sytuacje, zwłaszcza gdy chodzi o obrót handlowy lub prawny o charakterze transgranicznym, stawiają wszystkie strony przed poważnymi problemami. Bariery językowe, odmienne kultury prawne, zróżnicowane przepisy ustawowe, a także procedury stosowane przez urzędy i instytucje – wszystko to wymaga specjalnej wiedzy i kompetencji.

Osobiście dysponuję bogatym i wieloletnim doświadczeniem właśnie w tych dziedzinach w Niemczech i Polsce i jestem gotowa z zaangażowaniem i skutecznie reprezentować Państwa interesy.

 

Oferuję doradztwo prawne w języku niemieckim, polskim i angielskim.