Zakres obsługi prawnej

niemiecko-polski obrót prawny
prawo polskie
międzynarodowe prawo prywatne
Prawo spadkowe

prawo o umowach
prawo o nieruchomościach gruntowych
prawo o odszkodowaniach

prawo spółek

Kompetentnie i z zaangażowaniem reprezentuję moich klientów w czynnościach pozasądowych oraz przed sądami Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalizuję się w zapewnieniu wszechstronnego doradztwa dla klientów prywatnych i korporacyjnych w zakresie transgranicznego obrotu prawnego pomiędzy obu krajami. Wykonywane przeze mnie usługi prawne obejmują m. in.:

  • sporządzanie opinii prawnych
  • pomoc prawną w zakresie zakładania firm w Niemczech i Polsce
  • realizację roszczeń odszkodowawczych
  • prowadzenie poszukiwań prawnych np. w urzędach ksiąg wieczystych i archiwach
  • reprezentowanie klientów przed urzędami i instytucjami w Niemczech i Polsce, np. w zakresie uzyskiwania wypisów z rejestrów sądowych i pozyskiwania dokumentów (świadectwa urodzenia, świadectwa nabycia spadku itp.).

Bazując na ścisłej i wieloletniej współpracy z moimi partnerami – prawnikami polskimi i niemieckimi – zapewniam wszechstronną i skuteczną reprezentację interesów moich klientów, konsekwentnie dążąc do regulacji i rozstrzygnięć dla dobra osób i korporacji, które powierzyły mi reprezentowanie swoich roszczeń lub interesów.